Letni razgovor - stres ali možnost za rast

Letni razgovor je eno izmed najmočnejših orodij za upravljanje delovne uspešnosti. Letne razgovore (oz. četrtletne) zaradi svoje pomembnosti marsikdo lahko doživlja kot čustveno in izvedbeno zahteven dogodek.

Poleg vseh pozitivnih stvari, ki jih prinašajo, se pri njihovi izvedbi tako iz strani vodij kot zaposlenih lahko pojavijo občutki strahu, krivde, jeze in nemoči. Negativna čustvena stanja tako žal prepogosto izničijo učinke. Temu se lahko izognemo s poglobljenim razumevanjem koncepta letnih razgovorov in s temeljito pripravo na njihovo izvedbo.

Priprava na letni razgovor

Letni feedback pogovor
on-line izvedba

Delavnica je namenjena vodjem, ki že izvajajo letne razgovore in poznajo osnovne principe feedbacka in postavljanja ciljev.  Pri svojem delu pa opažajo, da gre za zahteven proces. Srečujejo se z izzivi na katere bi potrebovali odgovore. Gre za dvourno delavnico on-line, kjer na hitro ponovimo osnovne principe in se posvetimo vprašanjem udeležencev. Skupaj poiščemo možne rešitve na izzive in podelimo dobre prakse.

Feedback

Feedback - ključno orodje na poti rasti in gradnje odnosov

Veščina podajanja in sprejemanja povratnih informacij je prepoznana kot odločilno orodje za proces kontinuirane rasti posameznika, tima in organizacijske enote. Gre za primarni način učenja, ki zagotavlja odlične rezultate in hkrati krepi medosebne odnose ter zaupanje.

Spoznali bomo nevrološko ozadje procesov, ki omogočajo učni proces, ki piše izkušnje v naš um. Preizkusili bomo, kako ti procesi delujejo v poslovnem okolju in kako lahko z obvladovanjem te veščine zagotovite stalen razvoj sebe in svojih sodelavcev.

Trening komunikacije s težavnimi sogovorniki

Trening težavne komunikacije

Zaposleni se pogosto znajdejo v težavnih komunikacijskih situacijah, kjer potrebujejo za doseganje pozitivnega izhoda dodatne veščine. Odziv ljudi je v težavnih situacijah pogosto nenavaden, čustveno intenziven in lahko celo žaljiv.

Zaposleni zatorej potrebujejo dodatne kompetence za razpoznavanje stanj sogovornikov in poznavanje ustreznih odzivov na ta stanja. S temi kompetencami sogovornika vodijo v stanje, kjer je pogovor in dogovor mogoč. Ob tem potrebujejo biti pozorni tudi na svoje lastno stanje, da jih sogovorniki ne zvabijo v svoje »igre«.

Cilji, ki vlečejo, motivirajo, definirajo - poiščimo odgovore na vprašanje ZAKAJ

Vodje se pogosto znajdejo v težavah, ko želijo doseči spremembo vedenja posameznika. Na delovnih mestih, kjer je ključno sodelovanje, timsko delo, kjer je “vrtičkanje” in tekmovanje nezaželeno, tam se pojavijo izzivi, ki jim je še težje biti kos.   Spoznamo principe in pristope, ki vodje podprejo pri iskanju motivacijskega preseka med koristmi podjetja, tima in posameznika. Najdemo pot do odgovorov na vprašanja kaj, kako in predvsem ZAKAJ.

Komunikacija, moja odgovornost

Komunikacija je najpomembnejši element sodelovanja med ljudmi. Je vir brezmejne kreativnosti ali vir nesoglasij ob katerih ljudje postanejo brezvoljni in neuspešni. Delavnica je namenjena sodelavcem in vodjem, ki želijo preseči nesoglasja in postati odlični komunikatorji. Spoznali, poglobili in preverili bomo ključne elemente odlične komunikacije. Delavnica je izrazito praktično naravnana in jo lahko priredim na vsako skupino.

Moje stanje, moja odgovornost

Na delavnici spoznamo kako in zakaj ljudje izbiramo vedenja v skladu s stanjem v katerem se v danem trenutku nahajamo. Spoznamo principe in preverjene tehnike, ki jih uporabljajo igralci, športniki in govorniki, ki jim pomagajo, da se postavijo v stanje, ki jih podpira.  Gre za principe upravljanja z lastnimi stanji pa tudi za spoznanje kako vplivati na stanja pri naših sodelavcih. Po tej delavnici ne boste vam izgovor, da ste bili slabe volje ne bo več služil.

Medgeneracijsko sodelovanje - izziv ali priložnost

Delovna doba se je podaljšala do te mere, da večina ljudi nima predstave o tem  kako bo delati do 65. ali 70. leta. Prihaja do situacij, ko zrelejši vodje vodijo ljudi, ki bi lahko bili njihovi otroci, v ekstremnih primerih celo že vnuki. Po drugi strani, so pogosti primeri, ko vodje vodijo v svojem timu ljudi, ki bi lahko bili njihovi starši.

Teh situacij bo naslednjih letih čedalje več in redki so pripravljeni na njih. Znanja in izkušenj v delovnih okoljih je izjemno malo in čas je, da to nadoknadimo z usposabljanji. Program pripravim glede na strukturo v podjetju in zaznano problematiko. Na delavnicah je poudarek na raziskovanju naših prepričanj o izkušnjah, spoštovanju, znanju, ki krožijo med sodelavci ter v širšem okolju. Osredotočimo se na priložnosti, ki jih nudi tako sodelovanje, rušenju stereotipov ter deljenju virov, ki jih imajo kot sodelavci na pretek.

Razširimo krila z metodami kreativnega reševanja izzivov

Sedanje poslovno okolje zahteva stalno prilagajanje poslovnih modelov, delovnih pristopov in uvajanja novih produktov.  Podjetja in zaposleni v njih, so zavezani hitrim in učinkovitim rešitvam. Vendar to še vedno ni dovolj. Rešitve potrebujejo biti kreativne, inovativne, drugačne od obstoječih, z zahtevo, da so hitro implementirane v delovni in proizvodnji proces. 

Na delavnici bomo spoznali nekaj sodobnih in v svetu priznanih modelov, ki so uporabni tako za iskanje rešitev na individualni ravni, kot tudi v skupini oz. timu. Izbrane so po ključu, da so enostavne za uporabo in učinkovite. Slonijo na izkustvenih dokazih in uporabljajo nevrološka dognanja zadnjega desetletja, ki raziskujejo sposobnosti našega uma z namenom, da izkoristimo kar največji del njegovih kreativnih in izvedbenih zmogljivosti.

Okrepimo našo zavzetost

Okrepimo krmila in motorje naše zavzetosti

Na delavnici poglobljeno spoznamo kako se oblikujejo sodbe in mnenja ter kako vplivajo na naša vedenja. V poslovnem okolju dokazano vplivajo na stopnjo zavzetosti posameznikov za doseganje ciljev. Vplivajo tudi na kakovost rezultatov, medsebojno komunikacijo in inovativnost. Imajo moč podpore kot tudi moč omejevanja. Na delavnici spoznamo tehniko, s katero lahko zamenjamo sebi ali  drugim omejujoče prepričanje s prepričanjem, ki ga podpira. 

Spoznamo tudi sisteme prepričanj, ki predstavljajo naše največje vrline in pasti, ki jih skrivajo v sebi. Njihova prepoznava in upravljanje v razmerah visokih delovnih obremenitev ščitijo sodelavce pred izgorelostjo, podjetju pa omogočajo optimiziranje virov s katerimi upravlja.

Okrepimo odpornost

Okrepimo odpornost in lastno pripravljenost na nove izzive

Na delavnici spoznamo kako in zakaj ljudje delujemo različno, ko se srečujemo z izzivi. Glede na hitro spreminjajoče okolje je koristno, da smo karseda krepki in pripravljeni. Kondicija posameznika, kako kar najhitreje uporabi svoje vire v izzivih, ki včasih nasprotujejo utečenim tokom dela in razmišljanja, postaja vse pomembnejša kakovost. Na delavnici bomo spoznali proces doživljanja in soočanja z izzivi in tehnike, ki nam pomagajo, da jih uporabimo nam v prid. Delavnica je izrazito praktično naravnana.

Zaupajo mi