Letni ocenjevalni razgovor

Stres, birokratska nadloga ali priložnost

Letni ocenjevalni oz. razvojni razgovor je eno izmed najučinkovitejših orodij za vodenje in karierno rast, saj nudi priložnosti, da ocenimo delovne in vedenjske dosežke preteklega leta in se dogovorimo o ciljih za naslednje leto. Zaradi pomembnosti jih marsikdo lahko doživlja kot čustveno in izvedbeno zahteven dogodek. 

Poglejmo si nekaj nasvetov, kako lahko to izkušnjo spremenimo v pomembno in pozitivno tako vodje kot zaposleni.

Kaj in kako lahko prispevajo vodje

 1. Priprava je ključna. Pomanjkljiva priprava izniči vrednost razgovora. V pripravo je potrebno vložiti čas ter razmišljanje ne samo o rezultatih in zbiranju dejstev, ampak tudi o tem, kako bomo prenesli sporočilo zaposlenemu, da ga bo sprejel in uporabil za dvig motivacije.
 2. Upoštevajte logistiko razgovora. Prostor naj bo prijeten, sedite blizu skupaj brez objektov, ki bi lahko blokirali tok komunikacije. Nujna je popolna odsotnost prekinitev in telefonov.
 3. Na začetku jasno definirajte točke in aktivnosti razgovora. Zaposleni na ta način izve, kaj lahko pričakuje, kar ga običajno pomiri in pripravi za razgovor.
 4. Vzpodbudite jasno in iskreno komunikacijo. To je čas, ko ugotavljamo, kako in kaj razmišlja zaposleni. Kaj verjame, da je naredil dobro. Če bi lahko to ponovil, kaj bi spremenil. Vprašajte ga, kakšno podporo potrebuje, da bo lahko dosegel cilje.
 5. Pohvalite in nagradite sogovornika za stvari, ki so tega vredne. Potrudite se in pohvalite, kadarkoli vidite priložnost. Bodite inovativni z nematerialnimi nagradami. Ključni ljudje tudi v kriznih časih z lahkoto najdejo delo drugje.
 6. Izkoristite razgovor tudi za jasno stališče v zvezi z izzivi zaposlenega. Razgovor je dobra priložnost, da se z zaposlenim dogovorite, kaj pričakujete od njega in v kakšnem času. Jasno povejte, kakšne posledice lahko pričakuje, če zadanih ciljev ne bo uspel doseči. Če pri zaposlenemu opazimo moteče vedenje, je najbolje, da to takoj ob pojavu vedenja obrazložimo. 
 7. Na koncu vsake točke vprašajte za potrditev. Osredotočenje na sklepanje dogovorov pomaga, da oba dosežeta skupno razumevanje na poglede o delu in rezultatih v prihodnosti.
 8. Brez presenečenj. Če ste opravljali dobro delo kot vodja skozi leto, bo letni razgovor odlična izkušnja, ki se nanaša na rezultate dela. Na nedoseganje rezultatov ste opozarjali preko leta in tudi o posledicah ste se pogovorili sproti. Izognite se, da izrečete kritiko prvič na letnem razgovoru. Tam je mesto samo za obnovitev že povedanega.

Letni razgovor je najmočnejše orodje managementa za mobilizacijo energije zaposlenih pri uresničevanju lastnih in organizacijskih  ciljev.

Peter Drucker

Kaj in kako lahko prispevajo zaposleni?

 1. Pripravite se. Vzemite si čas, preglejte cilje in rezultate. Razmislite, kakšne izzive si želite za naslednje leto. Zapišite si. Lahko tudi vprašate svojega vodjo, da vam predhodno pove, če se morate na kaj posebno pripraviti.
 2. Zapomnite si, da je feedback koristen. Letni razgovor vsebuje pomembne informacije o tem na kaj se lahko zanesete pri svojem delu in kje imate še možnost za rast. Uporabite jih zase.
 3. Pripravite spisek svojih dosežkov. Spomnite se dobrih občutkov in vzpodbudnih besed, ki ste jih prejeli ob tem. To vas bo postavilo v pozitivno stanje pred razgovorom.
 4. Izničite možnost presenečenj. Skozi leto bodite proaktivni v iskanju feedbacka svojega nadrejenega. Sprašujte, kaj lahko še naredite, da bi bil rezultat boljši.
 5. Pripravite feedback za vodjo. Povejte, kaj cenite pri njem/njej in izrazite mnenje, kako bi vas lahko učinkoviteje podpiral pri doseganju ciljev. Povejte, kaj potrebujete.
 6. Sprejmite svoj del odgovornosti za dvig koristnosti in pomembnosti izvedbe letnega razgovora. Izkoristite priložnost za izražanje svojega pogleda na delo, svojih želja in izkoristite svojo moč vplivanja. 

Predpostavka NLP pravi, da je rezultat samo povratna informacija, tako pri uspehu kot neuspehu.

Ko uspemo pogledati svoje rezultate v tej luči, postanemo pozorni na naša učenja. Na ta način vemo, katera smer je koristna za našo rast in razvoj.